Inventering

Vi anser att grunden för att kunna genomföra ett bra uppdrag är inventering. Vid inventering går komponenterna igenom och hur dessa fungerar. Syftet med inventeringen är att redovisa hur miljön ser ut och vilka komponenter ni förfogar över. När inventeringen är gjord kan analysen påbörjas.

Drift och support

Våra tekniker kan stödja Er drift och support vid hög arbetsbelastning eller där en expert behövs. Vi kan även åta oss hela åtaganden med tydliga servicenivåer samt redovisning av nyckeltal.

Design

Under designarbetet tas en arkitektur fram som är kostnadseffektiv, optimerad, anpassad med hög säkerhet. Vi kan sätta upp testmiljö som speglar den nya arkitekturen där tester genomförs. När alla tester av den nya arkitekturen kan implementationen påbörjas.

Implementation

Efter att testerna blivit godkända kan vi hjälpa till att implementera den nya lösningen. Antingen som en del i ert team eller där vi genomför implementeringen och lämnar över till er drift & support.

Analys

Under analysen samlas era krav in. Dessa krav tillsammans med inventeringen analyseras och strukturerar. När analysen är genomförd kan designarbetet påbörjas.

Dokumentation

En väl genomförd dokumentation minskar felsökningstiden vid incident samt underlättar drift och support. All dokumentation som vi levererar kan publiceras där ni vill ha den.

Infrastruktur

 • Nätverk & Säkerhet
 • Operativsystem & Virtualisering
 • Databaser

 

Application management

 • Molnlösningar
 • Applikationsförvaltning

 

Informationssäkerhet

 • Strategi
 • Förstudier
 • Tester

 

Service manangement

 • ITIL kunskap
 • Verksamhetsstyrning
 • Processanalys

 

Utveckling & Test

 • Funktionell-, integrations- och enhetstest
 • Front- och Backend Systemutveckling
 • Systemering