Utveckling

Ett lyckat utvecklingsprojekt gynnar både oss och våra kunder. Därför arbetar vi gärna med de senaste agila metoderna som t ex Scrum och Kanban och de modernaste ramverken för att nå ett snabbare resultat med starkare affärsnytta och högre kvalitet.

Många verksamheter har behov av skräddarsydda lösningar som på ett detaljerat och precist sätt uppfylla unika behov och affärskrav.


Test

Kvalitetssäkring är en självklar del av systemutvecklingsarbetet. Vi har sett vilken skillnad professionell testning gör i form av snabbare utveckling, högre kvalitet i slutprodukten, lägre risk och lägre total systemkostnad. Det finns ingen programvara som inte innehåller några buggar och många av dem finns redan vid framtagandet av kravspecifikationen. Därför är det viktigt att test finns med redan från början i ett utvecklingsprojekt.

Målet för testarbetet är alltid att bidra till en högre kvalitet på slutprodukten och vi vill arbeta enligt moderna modeller. Genom att kontinuerligt testa produkten kan vi bidra till att ge en god vägledning för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vi vill att våra medarbetare ska vara med i teknikens framkant och veta vad som är ”bästa lösningen” för olika behov vilket vi försöker uppfylla med att kontinuerligt utbilda genom kurser och delta i konferenser samt seminarier. Vi har som mål att våra testare ska bli certifierade enligt LSAT eller ISTQB.

Vad vi erbjuder

 • Funktionell-, integrations- och enhetstest
 • Front- och Backend Systemutveckling
 • Systemering
 • Ramverk
 • Kontinuerlig integration
 • Arbetssätt och metoder
 • Kunskap om versionshanteringssystem

 

Teknik

 • Java, C#, Perl, PHP, Python m.fl
 • .NET, AngularJS, Java EE , Maven, Spring
 • Visual Studio Team Services (Azure)
 • Glassfish, JBoss, WebLogic, Tomcat
 • CruiseControl, Jenkins, Travis
 • Scrum, Kanban
 • ClearCase, GIT, Github