IT Service Management

I vår service management tjänst använder vi oss av ”best-practice” ramverk (ITIL) som är en erkänt överlägsen standard för att hantera IT operations processer.  Tillförlitliga och garanterade nivåer av service management är avgörande för din verksamhet, vilket begränsar risken och ökar lönsamheten. Detta innebär inte bara rätt teknisk lösning, utan också rätt personer för att säkerställa att en stabil verksamhet bibehålls.

De flesta oplanerade stopp är ofta orsakade av dåligt definierade IT-processer, roller och tjänster som underminerar affärseffektivitet. Rent statistiskt är 80 % av alla oplanerade stopp resultatet av människa och processproblem.

Alla våra konsulter är ITIL certifierade och har stor förståelse för IT leveranser.

Vi är agnostiska vad gäller verktyg, har kunskap om och har praktisk erfarenhet från flera av dem som t.ex. BMC, ServiceNow. Vilket verktyg som vi kan rekommendera beror på hur din verksamhet ser ut, samt hur stor den är. 

Vad vi erbjuder

  • ITIL kunskap
  • COBIT
  • COTS
  • CCM
  • Verksamhetsstyrning
  • Processanalys