Ramavtal: Umeå Energi

Vi är glada över ytterligare ett ramavtal i norra Sverige. Avtalet gäller IT-infrastrukturnära tjänster.

Ramavtalet sträcker sig fram till maj 2021, med option på förlängning.
Vi ser fram emot ett gott samarbete med Umeå energi.