Ramavtal: UHR

Vi har fått ramavtal med Universitet och högskolerådet (UHR). Avtalet gäller konsulttjänster inom Drift och systemadministration.
Ramavtalet sträcker sig fram till juni 2020, med option på förlängning på ett år..
Vi ser fram emot ett gott samarbete med UHR.