Ramavtal: Region Gävleborg

Vi har fått ramavtal med Region Gävleborg.

Vi har avtal inom delområden:

  • Drift och support
  • IT‐ och Informationssäkerhet
  • Infrastruktur

Ramavtalet sträcker sig fram till juni 2019, med option på två års förlängning.
Vi ser fram emot ett gott samarbete med Region Gävleborg.