Ramavtal: Landstinget Västernorrland

Ett nytt spännande ramavtal med Landstinget Västernorrland. Avtalet gäller IT konsulttjänster.

Avtalsperioden är 2017-09-01 till 2019-08-31 med möjlighet till 24 månaders förlängning.

Vi tror och hoppas på ett gott samarbete med Landstinget Västernorrland.