Bolero arbetar med ständiga förbättringar och därför är våra kunders synpunkter väldigt viktiga. En regelbunden bedömning av våra konsulter och tjänster sker för att säkerställa att de uppfyller de förväntningar som finns från våra kunder gällande kvalitets-och miljökrav.

Kund 1: ”Bolero har en hög kvalitet på deras konsulter och tjänster och de förstår våra affärsbehov mycket väl. Kommunikationen mellan mig (kund) och Bolero är mycket tydlig, och Boleros konsulter och tjänster ger ett stort värde i förhållande till kostnaden. Vid ett eventuellt problem är Bolero mycket snabba på att reagera och försöker hitta snabba hållbara lösningar”.

Kund 2: ”Bolero har en mycket hög kvalitet på de konsulter och tjänster som de erbjuder och de förstår våra affärsbehov mycket väl. Det är en tydlig kommunikation mellan mig (kund) och Boleros konsulter och tjänster ger stort värde i förhållande till kostnaden. Bolero är mycket snabba på att reagera vid ett eventuellt problem och jag är mycket benägen att rekommendera Bolero till andra”.

Kontakta oss

 

RAMAVTAL