Nätverk & säkerhet

Nätverk kan jämföras med att bygga en stabil grund vid husbyggen. Det utgör fundamentet för din IT-miljö och vi på Bolero har specialiserat oss på att bygga optimerade nätverk som klarar av att leverera under hög kvalitet och säkerhet för dina affärskritiska kommunikationer och planerar alltid optimerade nät för era framtida expansioner och prestandakrav. Säkerhetsaspekten för hela er organisation börjar här.

Vi agnostiska vad gäller produkter, har kunskap om och har praktisk erfarenhet från flera av dem. Som exempel på produkter kan nämnas Cisco, HP, Juniper. Vilket verktyg som vi kan rekommendera beror på hur din verksamhet ser ut, samt hur stor den är. 

Vi fokuserar på säkra, kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar och våra konsulter har genomgående hög kompetens och är certifierade inom sina respektive områden.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder både konsultativa tjänster och tar gärna hela åtagande med tydliga service nivåer och nyckeltal.

 • Inventering
 • Analys
 • Design
 • Dokumentation
 • Drift och support

Teknik

 • LAN/WAN/MAN
 • IPv4/IPv6
 • VPN/MPLS/BGP/OSPF
 • Brandväggar
 • Intrångslösningar
 • Övervakning

 

Databaser

Medan en del användare ser databaserna som en integrerad del av applikationslagret ser vi detta som en enhet i sin egen rätt. I stort sätt alla centrala och affärskritiska applikationer använder någon form av databas. Därför är det viktigt att underhålla, uppdatera och bevaka prestationsförmågan i databasen. Orsaken till dåliga svarstider kan t.ex. vara att databas versionen är gammal, databasen har växt kraftigt, dåligt underhåll och driftsrutiner.

Vi har kunskap om och har praktisk erfarenhet av flera produkter. Som exempel på produkter kan nämnas Oracle, MySQL, PostgresSQL/EnterpriseDB, MongoDB och NoSQL. Vilken databas som vi kan rekommendera beror på hur din applikation ser ut, samt vilka krav den har. 

Vi har databastekniker med hög kompetens och är vana att hantera olika felsituationer som uppstår oavsett tidpunkt på dygnet.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder både konsultativa tjänster och tar gärna hela åtagande med tydliga service nivåer och nyckeltal. Om ni vill kan vi hosta era databaser i vårt datacenter alternativt hos Er.

 • Inventering
 • Analys
 • Design
 • Dokumentation
 • Drift och support

 

Teknik

 • SQL
 • Relationsdatabaser
 • NoSQL Databaser
 • Licenshantering
 • Övervakning

 


 

Operativsystem och virtualisering

Operativsystem kan jämföras med ett rum i ett hus. Ett rum är anpassat för en viss typ av möbler. Samma gäller för ett operativsystem. Det ska vara anpassat för en eller flera liknande applikationer. En virtualiseringsplattform kan i sin tur liknas vid ett hus med ett antal rum. Det gör att man i samma uppsättning av hårdvara snabbt generera ett antal olika operativsystem och anpassningar för att optimera applikationen.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder både konsultativa tjänster och tar gärna hela åtagande med tydliga service nivåer och nyckeltal. Om ni vill kan vi hosta era databaser i vårt datacenter alternativt hos Er.

 • Inventering
 • Analys
 • Design
 • Dokumentation
 • Drift och support

Teknik

 • Linux/Unix
 • Windows
 • Virtualiseringsplattformar
 • Infrastruktur i molnet (IaaS)
 • Sjävservice
 • Licenshantering
 • Övervakning