Bolero aktiebolag är nu ISO 9001 (Kvalitet) och ISO 14001 Certifierande

Bolero aktiebolag är nu både ISO 9001 (Kvalitet) och ISO 14001 (Miljö) Certifierande.