Lösning för 3D applikationer i molnet

Det finns fortfarande applikationer som inte levereras från de stora molnet leverantörerna. Exempel på detta är tunga grafiska 3D applikationer som AutoCAD, ECAD och MCAD. Dessa applikationer körs idag i huvudsak på kraftfulla klienter på skrivbordet hos designers/konstruktörer. Förklaringen till att denna typ av applikationer inte finns i de stora globala molnen är att de är grafiskt tunga, kräver hög bandbredd, kraftfull hårdvara och låg latency (responstid mellan klient och server). Vi har tagit fram ett koncept med ny teknik innehållande hårdvara och mjukvara för att leverera dessa 3D applikationer som PaaS, både till stora och små företag. I nedan bild innebär vårt koncept att fokusera på Virtualized GPU. Virtualiserad GPU, vGPU, bygger på GRID K1/K2 kort som med hjälp av hypervisorn kopplar en virtualiserad instans av GPU till en VM. Packningstäthet och flexibilitet ökar. Beroende på grafikkraven kan samma GPU kort leverera olika antal vGPU. På samma HW kan vi leverera upp till 32 VM’s.

Vad krävs:
• Window Server med NVIDIA Grid K2 grafikkort virtualiserad med XEN Server
• WAN optimerad med Citrix HDX 3D Pro eller HP-RGS
• Önskad mjukvara typ Autocad

Fördelar med designmiljön in Molnen:
• Mobilitet – access till server från överallt inom viss närhet, som ingår i utredningsarbetet att fastställa.
• Kostnad/drift – alltid samma versioner på applikationerna, uppgradering för alla användare samtidigt
• Ökat licensutnyttjande
• Ökad hårdvara utnyttjande
• Säkerhet, all data alltid under backup

Vi har infört lösningen för ett sort antal hårdvarudesigners på ett globalt svenskt företag med utvecklingsenheter runt om i världen med ett lyckat resultat.

För mera information kontakta hans.akeby@bolero.se.

För djupare teknisk information kontakta erik.akeby@bolero.se.