Bolero är ett växande IT bolag med för närvarande knappt 100 anställda och cirka 80 underkonsulter ute på uppdrag. Vi levererar till både privata företag och myndigheter. Vi har ett flertal ramavtal med både offentlig och privat sektor.

Profilen av levererade konsulter och tjänster sträcker sig över hela IT spektrumet från Infrastruktur till projektledning med fokus på fem huvudområden: Infrastruktur, Application Management, IT-Säkerhet, Service Management samt Utveckling & Test

Koncernen består av två företag: Bolero AB och IT Stockholm Utveckling. IT Stockholm Utveckling har fokusområden kring verksamhetsnära tjänster.

Mission

Att leverera IT-tjänster till företag runt om i världen.

Affärsidé

Bolero ska bistå sina kunder med att lösa IT-relaterade problem så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.  Bolero fokuserar på hög leveransförmåga med stark teknisk IT-kompetens där kunden alltid är i fokus.

Vision

Att vara den självklara leverantören för företag med höga krav på sin IT-miljö